Aleja Pokoju 5 - Nowoczesny budynek biurowy klasy A

Eksploatacja

Miejsca parkingowe:

 • 27 miejsc parkingowych naziemnych
 • 166 miejsc parkingowych podziemnych

Bezpieczeństwo:

 • Kontrola dostępu do budynku, lokali oraz garażu podziemnego
 • System telewizji przemysłowej służący zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom i ochronie mienia poprzez monitorowanie powierzchni wspólnych budynku i terenu zewnętrznego
 • Całodobowa ochrona mienia przez koncesjonowaną agencję ochrony
 • Monitoring systemów BMS, SAP, DSO

Kompleksowa obsługa eksploatacyjna:

 • Utrzymanie czystości części wspólnych, fasady
 • Pielęgnacja zieleni
 • Odśnieżanie
 • Wywóz nieczystości stałych
 • Utrzymanie iluminacji zewnętrznej budynków
 • Konserwacja wind
 • Konserwacja i przeglądy urządzeń wentylacyjnych, grzewczych
  i klimatyzacyjnych
 • Usługi ochrony przeciwpożarowej budynku
 • Ubezpieczenie nieruchomości (z wyłączeniem lokali najemców)
 • Administrowanie i zarządzanie nieruchomością