Aleja Pokoju 5 - Nowoczesny budynek biurowy klasy A

Ekologiczny biurowiec

Biurowiec Aleja Pokoju 5 został zaprojektowany i zostanie zrealizowany w myśl zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego. Rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji, elewacji oraz instalacji wewnętrznych oparte zostały o technologie energooszczędne, pasywne, z zastosowaniem systemów inteligentnych. Jego budowie przyświeca idea, aby stworzyć biura przyjazne nie tylko człowiekowi, ale również naturze, dlatego szczególny nacisk został położony na zgodność inwestycji z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Realizowany obiekt biurowy, jak i sposób prowadzenia realizacji są przedmiotem certyfikacji BREEAM International 2009, preliminowany poziom oceny przez jednostkę certyfikującą BRE (Building Research Establishment Limited) to Very Good (bardzo dobry).

  • doskonały dostęp do światła słonecznego
  • energooszczędny system oświetlenia i klimatyzacji: trójrurowy z odzyskiem ciepła VRV/VRF
  • system zarządzania budynkiem (BMS)
  • poprawa efektywności energetycznej budynku o 20 %
  • zwiększona o 30 % ilość świeżego powietrza
  • ciepło sieciowe zapewniające efektywność ekonomiczną i gwarancję bezpieczeństwa
  • system fasady o wysokiej izolacyjności termicznej
  • materiały budowlane o niskiej emisyjności – zawartości LZO
  • bioróżnorodność zagospodarowania terenu
  • system oceny jakości budynku – certyfikat BREEAM